دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقیم

دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا اعتماد میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

قهرمان داستان من « ستاره » است یه دختر بیست ساله ی معمولی و دوست داشتنی

دختری که توی رویاهاش غرقه اما توی واقعیت زندگی می کنه هنوز بچه ست

اما بزرگونه رفتار می کنه همون قدر مهربونه؛ همون قدرم خشن و بی احساس می شه

یه دختر که خسته نمی شه! مشکل خاصی نداره؛ نه پولداره ؛ نه فقیر

نه خیلی خوشگله نه معمولی! مثل من؛ مثل شما ؛ مثل خیلی از دخترای دیگه!

ستاره؛ زندگی شو می کنه ؛ زندگی ظاهرا عادی شو اما همیشه که قرار نیست

زندگیش تکراری باشه! اگر قرار بود که قهرمان قصه ی من نمی شد! ستاره با

یه پیشنهاد سخت روبرو میشه پیشنهادی که باید برای یک عمر قبولش کنه

سختی هاشو تصمیم می گیره و می افته توی پستی و بلندی های این زندگی

 آخر قصه چی میشه ؟؟

ستاره خانوم می شه!

همون زنی که دوست داشت

بانوی یه خونه !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خوابی از جنس مرگ

قسمت اول رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

کوچھ را کھ پیچید، صدای «الله اکبر» از مسجد بلند شد و بھ اضطرابش اضافھ

کرد روبرویش، دقیقا نبش کوچھ، پسر را کنار سوپر مارکت دید روی جعبھ ی

نوشابھ ای نشستھ بود و با لبخند نگاھش می کرد

ستاره چشمانش را بست و اخم میان صورتش خانھ کرد پسر بلند شد و چیزی گفت

کھ با سر و صدای موتوری کھ از خیابان رد شد، ستاره چیزی نشنید و از تھ قلب

برای این نشنیدن خوشحال شد! سرعتش را بیشتر کرد اما پاھای خستھ اش، بیشتر از

این توان نداشت احساس می کرد درون سینھ اش پر

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 10 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=384
لینک کوتاه مطلب: