دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی pdf از نامشخص مستقیم

دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی pdf از نامشخص مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی

يه دختر خیلی ازاد با یه پسر خیلی مذهبی اشنا میشه خیلی باهم تفاوت دارن باهم ازدواج

موقت میکنن خانواده خبر ندارن و مشکلات زیادی واسشون تو این راه پیش میاد

اتفاقاتی میافته که پسره میخواد دختره رو ول کنه دختر خیلی بهش وابسته است

پدر مادر پسر شدیدا مخالفن و…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تلاطم ندا نیکخواه

قسمت اول رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی

تن لشمو از بین محلفه سفید تختم جمع کردم اوه باز من مست کرده بودم با احساس ضعف و سرگیجه بلند

شدم داد زدم-تامی پرید جلو این حیوون واقعا منحرفه-برو بیرون پسرم برو…از اتاق خارج شد درو بستم

که دوباره نیاد رفتم و دوش گرفتم مردم هم کار دارن منم کار دارم باید برم پیش بنا و عمله و

حمال…اونم من…آسمان پرمهر!من مهندس عمران بودم که توی بهترین دانشگاه های امریکا درس خوندم

از بیست سالگی مجردی زندگی میکنم از مکانهای شلوغ متنفرم و کمترین پایبندی به اعتقادات مذهبی

ندارم ندارم بازم میگم نخوام داشت…

لباسامو پوشیدم و خودمو عطر بارون کردم غذای تامیو گذاشتم اون نقشه های برق تاسیسات رو که هفته

پیش ترسیم کرده بودمو برداشتم درو قفل کردم و رفتم…

صاحب ملک یه پسر جوون حذب اللهی بود که تا حاال کارهارو زیر نظر داداش هیزش انجام میدادم و از

اون دستمزد میگرفتم حاال اقا خیره میخواد بیاد…

بدون هیچ ارایشی بودم اما خب بازم این داداشه دست بردار نبود به ساختمون رسیدم اطرافو نگاه کردم

بجز من و کارگرا اقایون مالک نیومده بودن یهو یه المبورگینی سیاه جلوی ساختمون نگه داشت از پله

های ساختمون نیمه کاره پایین رفتماخمی کردم و خشک گفتم سالم پسره برعکس دا داداشش که داشت

منو قورت میداد سرش پایین بود خیلی دوست داشتم بدونم چی با خودش فکر میکنه که انگار ارث باباشو

میخواد چقدر از اینجور ادما بیزارم…..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 20 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1384
لینک کوتاه مطلب: