دانلود رمان کلبه ی رسوایی pdf از زهره روحانی با لینک مستقیم

دانلود رمان کلبه ی رسوایی pdf از زهره روحانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهره روحانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان کلبه ی رسوایی

یلدا به امید ازدواج با اشکان از خیر درس و کنکور میگذره و فقط به شروع زندگی جدیدی با او فکر میکنه

اما بعد از گرفتن نتیجه آزمایش خون میفهمند که یا نباید با هم ازدواج کنند و یا باید قید بچهدار شدن را برای همیشه بزنند

برای یلدا و اشکان که عاشق هم بودند بچه مهم نبود ولی خانواده هر دو طرف به شدت مخالف بودند و

یلدا هم به همین دلیل بر خلاف میلش به اشکان جواب ردّ میده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عطر چشم ها

قسمت اول رمان کلبه ی رسوایی

اصرار اقاو خانم سليمي باعث شد تا پدر تن به خواسته ي انها بدهد و ما فردا براي انجام ازمايش راهيشويم

با اميد به زندگي جديد كنار اشكان ، درس و كنكور از چشممم افتاد نمي دانم چرا يكباره احساس

كردم اشكان تنها اميد زيستنم است

دو روز گذشت و روز سوم طبق قرار قبلي منتظر اشكان و خانواده اش بوديم شب شده بود ولي انها

دير كرده وبدند پدر و مادر هر دو نگران و من سردرگم بودم چرا كه مي دانستم غير ممكن است

اشكان من را منتظر بگذراد اگر هم مشكلي پيش مي امد با خودش يا مهرنوش خبر مي دادند

ساعتي گذشت پدر گفت:» بهتر است به اوتلفن كني و خبر بگيري«

دلم نمي خواست تلفن بزنم اگر چه خودم هم نگرا نبودم ولي غرورم اجازه نمي داد من تماس بگيرم

ولي چاره ايي نبود بلند شدم همين كه كنار تلفن نشستم صداي زنگ در بلند شد پدر گفت:»

خودشان امدند برو در را باز كن

با خوشحالي به حياط رفتم در را باز كردم چشمم به اشكان افتاد که ….

دانلود این رمان با لینک مستقیم