دانلود رمان پرنسس رویایی من pdf از مهرناز صالحی با لینک مستقیم

دانلود رمان پرنسس رویایی من pdf از مهرناز صالحی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهرناز صالحی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/طنز/کلکلی/هیجانی

خلاصه رمان پرنسس رویایی من

رمان درباره دختری بنام مهدیسه که سر لج و لجبازی

با دوستاش به شکل پسر به عنوان گارسون وارد یه رستوران میشه و اونجا ……

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ترمه فاطمه حیدری

قسمت اول رمان پرنسس رویایی من

پرنس رویایی من
باصدای جیغ مامان از خواب پریدم تو موهای بلند و آشفته ام چنگی زدم و باحالی

زار گفتم: واییییی ماماااااان چرا نمیزاری بخوابم

من نمیدونم چه گناهی کردم که هرصبح باید باشما دوتا کلنجار برم _

زهرمار پاشو ببینم مدرست دیر شد باحالی زار ازتختم جدا شدم و

شروع کردم غرزدن، وبه سمت دستشویی رفتم اه اه کی این مدرسه تموم میشه راحت

شم خسته شدم

یهویی به طرز اسرایئلی در دستشویی باز کردم که داد ماهان رفت بالا

ماهان:هووووووییییی مگه کورییییی

آب دهنم با صدا قورت دادم گفتم کور خودتی حواسم نبود خووو

ماهان :عمته تو که هیچوقت حواس درس حسابی نداری

مهدیس:اونم هس توام هستی بعدشم کور شود گوشی که نمیشنود

ماهان ازدستشویی اومد بیرون همنجور که دستاشو با لباسش خشک میکرد گفت:

معلومه حالت خوش مهدیس :به کوری چشم تو خیلیممممممم خوبم

چش غره ایی رفت و گفت معلووووومه

بروبابایی نثارش کردم پریدم تو دستشویی

که صداشو شنیدم که میگفت چرا در رفتی وایسا تا جوابت بدممم

گفتم نمیخام برو برووووو تمرکزم بهم نریز نه که رو پروژه خیلی مهم کار میکنم ممکنه

خراب شه

یهو صدای خنده بلند ماهان شنیدم که گفت بمیری توووووو مهدیسسس آدم نمیشی

مهدیس:اولا تامن حلوا و خرما تورو نخورم که نمیمیرم داداشیییی جونممم دوما من

اگه آدم شم تو تنها میشی نگران توامن

صدای بلند ماهان شنیدم که میگفت مردشور تو رو ببرم نکبت توام خواهری غزمیت

خنده ام گرفت

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 24 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1682
لینک کوتاه مطلب: