دانلود رمان پرستش pdf از پرنیان خجسته حال با لینک مستقیم

دانلود رمان پرستش pdf از پرنیان خجسته حال با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پرنیان خجسته حال میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان پرستش

دختری به نام پرستش

که درگذشته با پسری رابطه داشته

که بعدا در اینده براش مشکلاتی بوجود میاد و دزدیده میشه

رمان برگرفته از واقعیت..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تو را باید پرستید

قسمت اول رمان پرستش

_پرستش

_پرستش پاشو دخترم

_مامان توروووخدااا بیخیال من خوابم میاد

_عه دختر پاشو ببینم پدرام اومده سراغت برید دنبال باباتتااسم بابام اومد مثل

فشنگ از جا پریدم مامان خنده کردو درحالی که به سمت دراتاق میرفت گفت:زودباش حاضر شو بیا

پایین صبحونه بخور پسرعموتم منتظر نذار زشته.

درحالیکه موهاي پریشون و بلندم و عقب میزدم گفتم:چشومم

از روي تخت پایین امدم به سمت دسشویی اتاقم رفتم

مشت محکم ابو پاشیدم به صورتم اخیییش خوابم پریدبه صورت پف کرده ام نگاه کردم

چشماي درشت و قهوه اي روشنم درشت تر از همیشه شده بود

لباي بزرگ خوش فرمم پف کرده بود اوووف بااین پف میتونم برم فرودگاه؟

باز اب به صورتم ریختم و از اتاق بیرون رفتم..

موهاي بلندمو شونه زدمو دم اسبی بستم

مانتوي قرمز و شلوارجین مشکی رو پوشیدم و کمی ریمل و مداد به چشمم زدم

خوشگل بودمممم و نیازي به آرایش نبودجون چقدر من اعتماد به نفس دارم..

کفش قرمز و شال قرمز مشکی رو دستم گرفتم..کیفمم زدم زیر بغلم به صورت دوو از پله ها پایین رفتم

وارد اشپزخونه شدم و سلاااام بلندي گفتم

پدرام سرشو بلند کردبانیشخند گف:_ساعت خواب تنبل؟زبونم رو دراوردم گفتم_به توچه راننده

از عصبانیت قرمز شد می دونستم از لفظ راننده ناراحت میشه هاهاها..

یه لیوان شیر دستم بود برگشتم و دوتا تیله مشکی جلوم دیدمقدرت نداشتم حرف بزنم

فقط عطرشو حس میکردم و احساس میکردم تو سیاهی چشماش دارم غرق میشم..

پدرام درحالیکه انگشت…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 17 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1068
لینک کوتاه مطلب: