دانلود رمان ملودی ماه pdf از آنیذ 8080 لینک مستقیم

دانلود رمان ملودی ماه pdf از آنیذ ۸۰۸۰ لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آنیذ ۸۰۸۰ میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان ملودی ماه

با مهارت پراید مشکی ام را در پارکینگ اموزشگاه موسیقی رزا پارک کردم و با طمانینه و

خون سردی عجیبی که همیشه همراهم بود از ان پیاده شدم .پس از بستن در و زدن

دزدگیر ماشین کوله جینم را بر روی شانه جابجا کرده و وارد اموزشگاه شدم

احوال پرسی سطحی با چند تن از اساتید اموزشگاه ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان من اون نیستم مریم

قسمت اول رمان ملودی ماه

با خون سردی یک پایم را بر روی پای دیگرم انداختم و بی تفاوت گفتم: اوهوم

ولی این ساعت قراریه که اون با من گذاشته نه من درضمن اون ساعت رو گفت

ولی من قبول نکردم پس میتونه منتظر بمونه تا ساعت مد نظر خودم برسه پس از

زدن این حرف از انجا که خیلی خوب با خصلت هایش اشنا بودم دستانم را با ارامش بر

روی گوش هایم گذاشتم و پس از ان صدای جیغ رزا بلند شد: ملـــــــــــــــــــــــــــودی .

دستانم را با حرص از روی گوش هایم پایین اورد و در حالیکه خود را بر روی مبل در کنارم

دختر مگه خل شدی؟ یکی از بهترین خواننده های ایران ازت خواسته کاره پیانوی

اهنگشو انجام بدی اون وقت توی دیوونه اومدی وره دل من نشستی که چی بشه؟

اخر با این خل بازیات منو روانی میکنی فکر کردی پیانیست برای متین محقی کمه؟

با ارامش به چشمان قهوه ای اش خیره شدم و درحالیکه ارامش چشمانم به صدایم

نیز سرایت کرده بود گفتم: پیشنهاد کار برای منم کم نیست او با حرص شانه اش

را به مبل کوبید و درحالیکه دست به سینه میشد و به روبرویش خیره بود گفت:

انقدر بشین با من کل کل کن تا اون پسره از پیشنهادش…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 23 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1606
لینک کوتاه مطلب: