دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقیم

دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان atena.r narges.k میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور

تق تق تق تق بیدار نمیشی ساعت ۰۰:۷ شداااا

شایلین: اااه اگه گذاشتی یه روز کپه مرگمو بزارم؟

نفس: بلند شو تا نیومدم لهت کنم .تا ۵ دقیقه دیگه از اتاق

شسته رفته شده میای بیرون شیر فهم شد؟؟؟؟

شایلین: سگ پاچه گیر خر نفهم االغ

نفس: اوووووومدی؟؟

یهو در باز شد و شایلین آرایش کرده و آماده اومد بیرون

شایلین:چه خبرته؟ چرا اول صبحی نعره میکشی؟

من: اوووو پس نگو خانم داشته آماده میشده من خبر نداشتم

زود بیا بریم پایین صبحونه بخوریم راحله میزو چینده

شایلین: اوکی برو االن میام

من: زود بیا فقط

بعد از اینکه به شایلین)شی شی ( گفتم بیا پایین رفتم تو اتاقم تا آماده شم

گفتم اتاقم ٬اتاقم یه اتاق بزرگ با ست زرشکی و

مشکیه اول بزارید براتون از مشخصات ظاهریم و خودم بگم

صورتم نه درازه نه گرده،متوسطه موهامم تا گودیه کمرمه و رنگشم خرماییه

چشمامم مشکی بادومی به رنگ مشکی که

برق میزنه و جذابیتم و بیشتر می کنه رنگ پوستمم گندمیه

لبامم قلوه ای متوسطه بینیمم خدادادی عملیه

من نفس آراد هستم ۲۴ سالمه با شایلین از ۱۳ سالگی دوستای صمیمی هستیم

راحله: نفس خانم نفس خانم

من: بله راحله ؟

راحله : خانم بیاید پایین صبحانه آماده است

من: اوکی اومدم

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چتر من باش

قسمت اول رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور

شایلین

بعد از اینکه نفس بهم گفت برم پایین اومدم تو اتاقم تا آماده شم

اووووم خب تیپم برای اولین روز زیاد جالب نیست لباسایی

که تنم کردم و در میارم و با یه شلوار لی یخی و یه مانتو بلند مشکی

جلو باز عوض می کنم برای اینکه صورتم یکم رنگ..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 14 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=792
لینک کوتاه مطلب: