دانلود رمان غربت تنهایی pdf از مهسا فرخیان با لینک مستقیم

دانلود رمان غربت تنهایی pdf از مهسا فرخیان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا فرخیان میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان غربت تنهایی

 ثنا دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ

شده است ؛خانواده ای که یک وعده نمازشان قضا

نمی شود اما طبق یک قانون نانوشته ثنا در میان

اعضای خانواده طرد شده ؛این قانون در نهایت به

دست کسی میشکند که یک روز فکرش را هم نمیکرد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تیوا مهسا فرخیان

دانلود رمان حریر و آتش مسیحه زادخو

هرچه بیشتر به ساعت سیاه رنگی که دور مچ سفید

و ظریفش را قاب گرفته بود ،نگاه میکرد ثانیه ها

خسته تر حرکت میکردند؛ از ان روز هایی بود که

حوصله ی هیچکس و هیچ چیز را نداشت و زمان هم

سر لج برداشته بود. از نگاه کردن به خانم تقی پور

دبیر درس فیزیک حالش بهم میخورد. هیچ وقت

عالقه ای به درس نداشت اما کی به عالیق او توجه

میکرد؟همیشه طبق خواسته ی دیگران باید پیش

میرفت و زندگی میکرد، حتی برای انتخاب رشته ی

تحصیلی اش هم حرف حسین برادرش با ارزش تر از

خواسته ی او بود، بیزار بود از فیزیک و زیست و

شیمی و حاال سال یازدهم رشته ی تجربی را در

دبیرستان میگذراند. بماند که از نمره های ثبت شده

در کارنامه هایش هم بی عالقگی مشهود بود .او عاشق

کار های هنری بود، عاشق موسیقی و رقص رنگ ها

روی تابلو ها، عاشق صدای چرخ خیاطی و پختن انواع

دسر ها و غذا ها، البته به جز غذا های ایرانی ؛دوست

داشت در مدرسه ی فنی حرفه ای تحصیل کند تا

بتواند هنر محبوس شده اش را شکوفا کند و به رخ

عالمیان بکشد اما حاال در کالس فیزیک نشسته و

مدام قانون های نیوتون را باال و پایین میکند و به

ضریب …

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 10 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=418
لینک کوتاه مطلب: