دانلود رمان عشق شیطون من pdf از ساحل با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق شیطون من pdf از ساحل با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ساحل میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/کلکلی/طنز

خلاصه رمان عشق شیطون من

تاحالاشده توي ي بدبختي بيوفتي ولي بدبختيش شيرين باشه حالا اين بدبختي زماني

بدترميشه وقتي ي پسر شيطون هي باهات كل كل كنه حالافكرشوكن ي دختر شيطون

با ي پسرشيطون گيرهم باشن چي ميشه.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اسیر دزدان دریایی ساحل

قسمت اول رمان عشق شیطون من

دییییییینگ دینننننننننگگگگگ دینگگگگگگگگگ

ای مرض ای کوفت ای حناققققققق بابااین زنگ دوتا

کوچه اونورترم بیدارمیکنه من خودم زمینه

دیوونگی دارم بااین زنگ کلن دیوونه میشم باید

برم امین آباد آخه نه که من از تیمارستان دررفتم

مدیونی فک کنی من سادیسم دارماااااا جور ی بزنمت

مثل خر تب کنی بعله دیگه آی ام زورگو جرات

دار ی چیز ی بگو جور ی بزنمت بشی دلیل انقراض

داییناسوراحاال اگه میتونی چیز ی بگو��

دینگگگگگگگ دینگگگگگگگگ

ای کوفت شنیدم دیگه اه بیابلندشدم خیالت راحت شد

خوابم نازنینمو ازم گرفتی واال بوخدا یه

تابستونم آسایش نداریم ای خداکی میشه امسالم

تموم بشه بره پی کارش تامن یه نفس راحت
بکشممم اه

روناااااک رونااااک بیدارشو دختر کالست دیر شد بدووو

ایی خداااا بیادوباره مامانم صداشو انداخته توسرش

نمیدونم این همه جیغو ازکجا میاره بخدا

بلهههههه مامان جان بلهههه بیدارشدم االن بیام

رفتم از روی تخت نازنینم که االن مجبوربودم ازش دل بکنم

بلندبشم که سرم خورد به میله ی باالی

تختم آی خداااااااا ی روز نمیشه من سالم ازاین اتاق

برم بیرون ازروتخت بلند شدم که پام روی ی

جیز ی رفت و شپلق نقش زمین شدم به جونه من

که نه ولی به جونه عزرائیل مثل پشه له شدم با

کاردکم دیگه فک نکنم بشه جمم کرد اصن تواین اتاق باید

بانقشه ایرانوعراق واردبشی ازبس خطرناکه

اینجاواال له خدا االن من دیوونم به این دلیله

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 26 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1921
لینک کوتاه مطلب: