دانلود رمان عاشقتم دیوونه pdf ازحانیا بصیری با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقتم دیوونه pdf ازحانیا بصیری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حانیا بصیری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

با عصبانیت تو پیاده رو راه میرفتم و به خودم فحش می دادم:

_آخه دختره خر تو باید انقدر به یه مرتیکه غوزمیت رو بدی که تورو بخاطر نیم ساعت

تاخیر از کلاس بندازه بیرون؟ هان؟ پس کجااا رفت این انسانیت؟

پس احترام گذاشتن به حقوق دیگران چی شد؟ خاک تو سرت دیانا خاا…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ترمه فاطمه حیدری

قسمت اول رمان عاشقتم دیوونه

ازاستاد اجازه گرفتم و برای فاطیما سری تکون دادم

بااخم به گوشیم که شماره آرش روش خاموش روشن میشد

نگاهی انداختمو خاموشش کردم، تخته شاسی مو از

روی میز برداشتم و ازکالس خارج شدم ،حوصله ی هیچ چیزو

نداشتم، هیچی…

کیفمو روی شونه ام انداختم و به سمت خروجی حرکت کردم،

که یهو دیدمش جلوی درخروجی داشت قدم میزد، از

حرکت ایستادم و بهش خیره شدم آروم آروم اشک

توچشمام جمع شد، خندیدم و به آسمون نگاه کردم تا کنترل

اشکام از دستم خارج نشه و غرورمو از اینی که هست داغون تر کنه،

-واقعا چطور تونستم شیفته آدم وقیحی مثله رادین بشم؟

هرچقدر بیشتر نگاهش میکردم بیشتر ازش متنفر میشدم و

دوبرابر از خودم، خیلی دوست داشتم برم جلو و

بگیرمش به باد فوش اما المصب از خودشم شرمم میشد،

من چطور تونستم؟ میخواستم باهاش چشم تو چشم شم بخاطر

همین چند دقیقه ای پشت در این پا و اون پا کردم تا بره، اما انگار

منتظر کسی بود،چون همون جلو راه میرفت و قدم میزد،

محوطه خارجی دانشگاه نسبتاً خلوت بود و کسی اون

اطراف نبود به جز دوسه نفری که سرشون تو جزوه هاشون بود،

از ایستادن خسته شدم ،از ظواهر قضیه معلوم بود

قصد رفتن نداره، آینه ام رو از داخل کیفم

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 21 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1460
لینک کوتاه مطلب: