دانلود رمان صلیب شکسته pdf از مهدیه سیف الهی لینک مستقیم

دانلود رمان صلیب شکسته pdf از مهدیه سیف الهی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهدیه سیف الهی یباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان صلیب شکسته

عاشقانه ای خاص، ممنوعه ای ناب میان دختری از جنس صلیب و مردی از جنس تسبیح. “کاترین”

دختری از تبار مسیح با ورود برنامه ریزی شده اش به ایران و شرکت “ققنوس” باعث دگرگونی

بزرگی در زندگی امیرسام کیانفر، مدیرعامل شرکت، میشود و روزهایی را رقم میزند که

هیچگاه در تصور هیچکس نمیگنجید. بازی را به پایان میرساند که نتیجه اش تنها

خون بود و مرگ. مرگ عشق، مرگ احساس ومرگ تمام هستی این مرد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان زندگی ترمه

قسمت اول رمان صلیب شکسته

دستانش را به روی ک*م*ر و پارچهی حر*یر لباسخواب مشکیاش قالب کرد و نگاه

دریاییاش را به عکس مقابلش دوخت. در حالی تمام اجزای صورت درون عکس را در

ذهنش حک میکرد؛ زمزمه کرد:

بالاخره اون روز رسید.

دستانش را از ک*م*ر جدا کرد و انگشتان کشیدهاش را به روی عکس کشید و جایی

میان تیغهی فک و گ*ردن او را ل*مس کرد.

-روزی که برای رسیدنش خودم رو قربانی کردم و البته آبروی تو رو.!

چشمان شرقی مرد را در ذهنش حک کرد و با لبخندی که او را بیشاز همیشه مرموز

میکرد؛ نام مرد را بر زبان آورد:

-امیرسام کیانفر.

انگشت اشارهاش را چندینبار به روی عکس زد.

-امیدوارم قاعدهی بازی رو خوب بلد باشی تا نبازی.

صورتش را جلوتر برد و چینی به ابروهای نازکش داد و غرید:

-که اگه ببازی زندگی من از اینی که هست خ*را*بتر میشه.

صورتش را عقب کشید و نگاهش را از روی تابلو باال کشید تا به عکس خودش رسید.

چند قدم به عقب برداشت و در حالی که خودش را مورد خطاب قرار میداد به روی

مبل چرم جای گرفت.

-باید خوب بازی ……

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 21 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1466
لینک کوتاه مطلب: