دانلود رمان شکیبا pdf از مری 72 با لینک مستقیم

دانلود رمان شکیبا pdf از مری ۷۲ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مری ۷۲ میباشد

موضوع رمان : اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان شکیبا

به نام عشق یادت هست روزی را که عهد بستیم تا ابد برای هم بمانیم ؟

یادت هست دست های بالا رفته و در هم گره خورده مان را ؟

نردبانی ساختیم از عشق به بام آغوش هایمان !تو با آن پیراهن چهارخانه ت

خانه ای ساختی پر از عشق و صفا و من شدم نو عروس آن خانه

به یادت هست اولین بوسه مان را ؟ نفس هایمان

آه می شود بازگردی تا باز هم خانه ای بسازیم ؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بد عادت مری ۷۲

قسمت اول رمان شکیبا

تا پام به خونه رسید، حیاط کوچیکمون رو دویدم .

بدون باز کردن زیپ کفش هام، از پا دراوردم و خودم رو توی حال پرت کردم.

کوله پ شتیم رو جلوی کمد گو شه حال گذا شتم و درحالی که د ست های یخ

زده و قرمزم رو بهم می مالیدم ، سمت اتاق رفتم.

شعله بخاری رو زیادی کردم و دست هام رو روش گذاشتم.

دلم میخواست بخاری رو بغل کنم و بچاپم زیر لباسم تا گرمم بشه.

_ سالم، خسته نباشی

سمت مامان برگشتم و با لبخند گفتم: سالم مرسی

دست هام رو دورم پیچیدم و ادای لرزیدن دراوردم و گفتم: وویـــــــی چقدر

ســــرد ادم یخ می زنه

_ اره اخبار می گفت مثل اینکه این اطراف برف باریده

_ بله دیگه، برف و خوشیش مال بقیه س، سوز و سرماش برای ما

همونطور که رو به مامان بودم دست هام رو، روی بخاری گرفتم.

_ ماها که باید شکر کنیم فکر می کنی این سقف و دیوارهای نم دار، تحمل

برف و بارون رو داره؟ همون بهتر که بارشــی نیســت وگرنه خونه اولی که اوار

میشه، خونه ماچقدر دلم از این حقیقت تلخ گرفت و ..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 19 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1214
لینک کوتاه مطلب: