دانلود رمان سلفی دردسر ساز pdf از سارا هاشم لینک مستقیم

دانلود رمان سلفی دردسر ساز pdf از سارا هاشم لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سارا هاشم میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان سلفی دردسر ساز

پاشنه ی کوتاه کفشش که روی آخرین پله نشست سری که به سرعت وارد کلاس شد

را هم دید! عینک کائوچویی مشکی اش را با انگشت بالاتر کشید و مثل همیشه آرام قدم برداشت

هر چه قدر به در کلاس نزدیک تر می شد صدشا ها هم ارام تر به گوشش می رسید

نزدیک در نفسش را عمیق بیرون داد و با یک بار پلک زدن وارد کلاس شد چهارده نفر

دانشجوی ترم آخر عکاسی همه ایستاده بودند و جز صدای پاشنه های کفش او صدای دیگری در کلاس نبود

وقتی کنار میز ایستاد کیف سامسونت مشکی را رویش گذاشت و به سمت دانشجوها برگشت:

– بشینید

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شاه و دل سارا هاشمی

قسمت اول رمان سلفی دردسر ساز

صدایی از کس ی بلند نشد و هر کس ی یک جور نگاهش را از مردمک ها ی قهوه ای

خشم گینش می گرفت! انگشتان استاد، ر وی میز نشست و

ریتمی ک و ارام، هر چهار انگشتش شروع به نواختن کردند :

برا ی ژوژمان آخر ترم براتون چند تا موضوع انتخاب کردم طب یعت،

نجوم؛ نقا شی با نور و البته موضوع مهم تر، عکا سی ماکرو در فضای بازه

با سکوت او، دوباره همهمه و صدای اعتراض های ی که فقط جسارت نجوا شدن داشتند، بلند شد

ی ه روز ی ه اردو م ی ذاری م که توش بتو نین برا ی ژوژمان عکس تهی ه کنی د

آوا کاظم ی ر وی آخری ن صند لی کنار دیوا ر نشسته بود، خودکارش را بالا گرفت :

اجازه استاد //

ی ه روز کمه مخصوصا چون شبه من می گم حداقل ی ه شب و دو

روز…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 13 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=716
لینک کوتاه مطلب: