دانلود رمان سربازی مختلط pdf از رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله با لینک مستقیم

دانلود رمان سربازی مختلط pdf از رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/طنز/کلکلی

خلاصه رمان سربازی مختلط

و رویای ما به حقیقت پیوست، قلبـ ـهای ما به هم پیوست و زندگی آغاز شد

به تو رسیدم در اوج آسمان عشق این بود قصه ی من و تو و سرنوشت تو آمدی و

دنیا مال من شد همه ی انتظار و دلتنگی ها و غصه ها تمام شد تو آمدی و

عشق آمد و پیوند ما در کتاب عشق ثبت شد باور نداشتم مال من شده ای

لحظه ای به خودم آمدم و دیدم همه زندگی ام شده ای عشق معجزه نیست

 حقیقتیست در قلب ها که پنهان است به پاکی عشق، به لطافت با تو بودن و

ما با هم آمده ایم که به همه ثابت کنیم معنای عشق واقعی را

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پس کوچه های سکوت

قسمت اول رمان سربازی مختلط

ناصري- بچھ ھا ساكت این سوال رو یادداشت كنید( اگر احتمال تولد دختري با گروه

خوني A

٤.١ باشد والدین او نمیتوانند …… باشد) ھركس این سوال رو درست جواب بده تو

امتحانات اخر سال یھ نمره بھش میدم

ھمھ بچھ ھا سریع یادداشت كردند ولي من اصلا حال و حوصلھ این مسخره بازیارو

نداشتم ھمیشھ اشكان بھم میگفت تو واسھ چي میاي مدرسھ؟منم فقط بھش میخندیدم

واقعا جواب سوالشو نمیدونستم .

اشكان- یارو كجا سیر میكني؟

-مفتشي فضول خان؟

اشكان- حال و حوصلھ نداري؟

اشكان- نھ بیا بعد از كلاس بزنیم بیروننھ مگھ تو داري؟

اشكان- تو بھ اونجاش كاري نداشتھ باشكجا بریم؟

ایمان سرشو اورد جلو میونھ من و اشك

ایمان- چي میگید شما دوتا امازوني؟

یمان با مرموزي چشاشو ریز كردمیخواستیم بفھمیم فضولمون كیھ كھ بھ لطف خدا فھمیدیم

ایمان- من كھ میدونم داشتین ..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 9 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=266
لینک کوتاه مطلب: