دانلود رمان زیر بارون pdf از گلشن آرا مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان زیر بارون pdf از گلشن آرا مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان گلشن آرا میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان زیر بارون

روی پله های جلوی خانه نشسته بودم و باران مثل شلاقی بیرحم به صورتم میزد

مسخ شده بودم و توان حرکت نداشتم مغزم کار نمیکرد البته خیلی وقت بود که از کار افتاده بود

احساس میکردم همه سلول های مغزم یخ زده و از کار افتاده……

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جدال پر تمنا گلشن آرا

قسمت اول رمان زیر بارون

روحم مرده بود ……ومن بدنم را مثل تکه گوشتی بی خاصیت

به این سو و ان سو میکشاندم. نمیدانم چقدر زیر بارون

مانده بودم سرما تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود حس

عجیبی پیدا کرده و انقدر سبک شده بودم که احساس

میکردم میخواهم پرواز کنم . تکانهای شدیدی مجبورم کرد

روبرو را نگاه کنم پوران بودکه با چشمهای وحشت زده

مرا نگاه میکرد وچیزهایی می گفت و باز مرا تکان میداد نمی فهمیدم

چه میگوید صدایش را نمی شنیدم کاش

مرا بحال خود می گذاشت دیگر خبری از سرما نبود ومن

یک جای گرم و نرم خوابیده بودم از فکر اینکه شاید

مرده باشم غرق لذت شدم به ارامی چشمهایم را باز کردم

.تمام ان خوشی به یک باره رفت اینجا اتاق لعنتی خودم

بود …..در اتاق باز شد و پوران با یک سینی وسط اتاق ظاهر

شد و تا دید بیدارم و نگاهش میکنم لبخند عریضی

زدوگفت: شکر خدا حالت بهتره اخه این چه کاری بود کردی

کدوم ادم عاقلی توی ابان ماه هوس گردش زیر

بارون میکنه به فکر خودت نیستی بفکر من بدبخت باش

داشتم از نگرانی میمردم  هر کار کردم تبت پائین نیومد

دیگه مجبوری زنگ زدم موبایل دکتر که اونم جواب نداد

باخودم گفتم البد سرش زیر لحاف اون دختره عوضی

گرم بوده برن بمیرن پوران حاالهم از دیروز عصر

یکسره خوابیده بودی ، پاشو کم از این سوپ

بخور قوه بگیری.بی هیچ حرف

 

 

 

 

 

و

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 12 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=596
لینک کوتاه مطلب: