دانلود رمان زندگی آذر pdf از طاهره نیرومند با لینک مستقیم

دانلود رمان زندگی آذر pdf از طاهره نیرومند با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان طاهره نیرومند میباشد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان زندگی آذر

این رمان براساس زندگی واقعی نوشته شده .

درباره ی دختری به اسم آذر که قربانی اشتباهی که پدرش در گذشته در حق خواهرش انجام داده میشه

او مهره بازی کسی میشه که عاشقش شده ولی میون راه متوجه میشه که

یک بازیچه بیش نبوده،و با پسری نامزد میکنه که از کوچکی ازش میترسیده ،

یک ماه از نامزدیش میگذره ویک سفر خانوادگی پیش میاد .

که داخل مسیر کوهستانی تصادف رخ میده وآذر ناپدید میشود .

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تب آغوش سرد طاهره نیرومند

قسمت اول رمان زندگی آذر

درحال سر کشیدن بطری اب بودم، که صدای مامانم امدگفت: دختر مگه

صدباربهت نگفتم اینجوری اب سرنکش !؟ تو اصال این موقع صبح کجارفته

بودی!؟؟ بطری اب گذاشتم تو یخچال گفتم:مادر من چرااین همه حرص

میخوری قربون اون چشات بشم، رفته بودم پارک سر کوچه کمی قدم زدم

دوتا نون بربری هم گرفتم بفرماید اینم نون تازه هنوز داشتم برای مامانم

توضیح میدادم که بابام وارد اشپزخونه شد گفت: سالم قندعسلم خوبی

دخترم،باز سحر خیز شدی این خونه رو باشیطونیات به صدا دراوردی!؟؟ .

همین جور که صندلی عقب میکشید ب*و*سه ای بر پیشانیم زد منم گونه اش

ب*و*سیدم نشست روی صندلی که صدام در امد گفتم: بابا جونم صبحت

بخیر شماها مگه نمیدونستید از امروزبه بعد با زهرا میریم کتابخانه واسه

کنکور درس بخونیم مامانم که درحال چای ریختن بودگفت: اذر

میدونم ولی دخترم مطمنی میخوای دوباره کنکور شرکت کنی!؟.منم صندلی

عقب کشیدم نشستم گفتم: اره مامان این دفعه را حتما موفق میشم بابام یه

دونه لقمه نون پنیر داد دستم گفت بخور عشق بابا میدونم که موفق میشی

بالخره صبحونه ام تموم کردم بابام که رفت سرکار.مامان درحال جمع

کردن میز

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 9 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=264
لینک کوتاه مطلب:
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی