دانلود رمان زنجیر عشق pdf از دافنه دوموریه با لینک مستقیم

دانلود رمان زنجیر عشق pdf از دافنه دوموریه با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دافنه دوموریه میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/خارجی

خلاصه رمان زنجیر عشق

مه سفید هراس‌ها و تردیدهاى زندگى روزمره و به همراه آن‌ها همه تکالیف آزاردهنده و

رفتارهاى مبهم مردمان ساده را در خود غرق مى‌ساخت این‌جا روى تپه غبارى دیده نمى‌شد

سایه‌اى وجود نداشت و تنها گرماى آرامش‌بخش آفتاب نیم‌روز احساس مى‌شد

این‌جا آزادى وجود داشت که به “پلین” تعلق داشت آزادیى که جزئى از هوا و دریا بود

مانند تکان‌هاى خوشحال برگ‌ها در پاییز و بال‌زدن‌هاى محتاطانه یک

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سنگ سیاه مرضیه یگانه

قسمت اول رمان زنجیر عشق

بعد از ظهر دوشی گرفت و لباس پوشیده مقابل اینه ایستاد شانه زدن بلندش شد

به موها نگاهی دقیق به خود انداخت

او دختری سفید پوست بود باچشم وابروی مشکی قدی نسبتا بلند و اندامی

متعادل پوستی به لطاف ِت بر ِگ گل که حتی یک خال هم روی ان نبود

بسیار بلند و ُخ با موهای مواج رمایی رنگ ،که از بچگی قیچی به آن نزده و

 کمرش

حاال بلندای ان از گود د کرده و تا کمی پایین تر از با َسن می رسید

ِن باعشق به ان رسیدگی می کرد و می توان گفت نیمی از زیب همین

اییش را َمدیو

موهای بلنِد مواج بود و نمی دانست که روزی دس ِت سرنوشت چنان عرصه را

بر او تنگ خواهد کرد که قیچی به دست،انها را از َته کوتاه خواهد کرد

ِی افسانه ای و خاصی نداشت اما نا زیبا هم نبود درحِد وسط !

روز دراتاق نشسته بود و مشغو ِل مرتب کردن لباس هایش که چشمش به

کیف افتاد

این کیف برای او نبود پس در بساط او چه می کرد؟!

ِل همان دخترک

در ذهنش جرقه ای خورد و تازه به خاطر اورد که

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 14 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=736
لینک کوتاه مطلب: