دانلود رمان رویای من pdf از ندا زارع خلیلی، مریم رفیعی لینک مستقیم

دانلود رمان رویای من pdf از ندا زارع خلیلی، مریم رفیعی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ندا زارع خلیلی، مریم رفیعی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی/طنز

خلاصه رمان رویای من

دخترانی که با اسرار پلیس میشن و عاشق میشن اما مشکالتی که بر سر راه انهاست شاید انهارا از هم دور کند و

باعث اضافه شدن نفرسومی به رابطشون بشه. آیا به هم میرسند؟! یا دراخر بخاطر عشق یکدیگر از هم جدامیشوند؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روزی که باران بارید

قسمت اول رمان رویای من

باتعجب به سرهنگ نگا میکردم این حرفی ک می زنه ه یچ جوره تو مغز

من جا نمیگیره یعنی چی که بعنوان فرمانده آموزشی باید

تو پادگان مشغول کاربشم

من: آخه قربان من اینجا میتونم مفیدتر باشم بهتره سرگرد سامیاری بره

سرهنگ. نیهاد پسرم کیان که افسر اطالعاتیه و حتما به موقعش ب تو

ملحق میشه اما تو سرگرد عملیاتی هست امیدوارم مجبورم

نکنی به زور بفرستمت

دیگه نمیتونستم حرفی رو حرفش بزنم اخه راه یم جز قبول کردن

نداشتم قبول کردم و با یه احترام نظامی از اتاق سرهنگ خارج

شدم دیدم کیان طبق معمول درحال بگو بخند با بقیس یه نگاهی

بهش انداختم ک متوجه ام شد اما من بااخم راه اتاقمو درپیش

گرفتم اما مگ گزاشت با دواومدو جلومو صد کرد

کیان. عه عه پسرخاله جان بااین ابروهای گره خورده کجامیری

من. کیان توروخدا ول کن اصال وقت شوخی نیست حصله ندارم باید هرچه سریعتر اماده شم

کیان. اماده؟؟ اماده برای چی؟ وایساببینم چیشده چته

به راهم ادامه دادم وکیانم همرام میومدو سوال میپرسید همزمان

باباز کردن اتاقم جلو تراز من تشریف برد تواتاقم کیان

پسرخالمه اما یک سال از من کوچیکترع ۲۴سالشه اما سرگرد

اطالعاتی اداره ناجای تهرانه یه پسرشیطون و شوخ طبع

باچشمای وحشی سبز و قیافع به قول خودش دخترکش

من. توروخدا بفرما خنده …

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 14 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=790
لینک کوتاه مطلب: