دانلود رمان راز رازک pdf از دینه دار با لینک مستقیم

دانلود رمان راز رازک pdf از دینه دار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان دینه دار میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان راز رازک

در مورد دختریِ که باعث و بانی مرگ کسی می شه در این بین یک نفر می خواد

بعد از سال ها بهش نزدیک بشه اما

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خارج از رحم دینه دار

قسمت اول رمان راز رازک

رازک:
بطری آب رو گذاشتم وسط و چرخوندم همه رو گذاشته بودم زیر ذره بین و

نگاهشون می کردم داشتم به مجازاتی که برای جرئتشون انتخاب

کرده بودم فکر می کردم نگاه همه با استرس به بطری خیره شده بود خنده دار بود

بطری دور آخرش رو زد و روی من ایستاد زهرا جیغ کشید

و فرزانه از شادی خندید حاال چی می شد؟ زهرا گفت:

-خب رازک جرئت یا حقیقت؟

نفیسه خیلی آروم نگاهم می کرد و انتظار می کشید با نگاهش بهم می گفت

که بگم حقیقت هر دو میدونستیم جمعی که توی تابستون با

دوستای دبیرستانمون تشکیل دادیم خطرناکن خنده ام گرفت من خودم عمری

بهشون جرئت گفتن رو یاد دادم اون وقت بگم حقیقت؟ مثل

همیشه زیر لب غرورم رو لعنت کردم و با اعتماد به نفس گفتم:

-جرئت!

زهره و بنفشه از شادی جیغ کشیدن زهرا که از همه به قول نفیسه خطرناک تر بود گفت:

-توی حیاط خونه نفیسه که نمیشه چیزی گفت بیرون از خونه حاضری؟

منظورش توی کوچه بود بی پرواییم به همشون ثابت شده بود

سرم رو تکون دادم زهرا به وجد اومد و ادامه داد:

ماشالا به شجاعت خیلی خب میری توی کوچه و سوار اولین

ماشینی که اون گوشه ایستاد میشی و اینا رو بهش می گی

ساکت شدم و حرفاش رو گوش کردم چه جوری این به فکرش رسید؟ من باید

چیکار میکردم؟ خنده ام گرفته بود هدفش…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 9 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=276
لینک کوتاه مطلب: