دانلود رمان دوران pdf از عطیه جبلی با لینک مستقیم

دانلود رمان دوران pdf از عطیه جبلی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان عطیه جبلی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دوران

بابا جوابی نداد و حدس زدم الله اکبر نمازش رو گفته! اما مامان جوابِ سلامم رو ناکام نذاشت و

حینی که کاسه رو رویِ میز می ذاشت گفت: علیکم حلیم از کجا؟! هوسِ شهاب! نه بابا؟!

بلکه هوس هایِ شهاب سبب خیر شود! مامان خنده ی شیرینی سر داد و زیر لب ” پررو ” ای نثارم کرد!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان به ناچاری عطیه جبلی

قسمت اول رمان دوران

با خنده به سمتِ پله ها رفتم و بعد از تعویضِ لباس هام سراغِ میزِ افطار رفتم…

رو به مامانی که آخرین چیزی که رویِ میز می ذاشت، سبدِ کوچیکِ سبزی خوردن بود،

گفتم:

 پسرِ مضطربِ سکته ایت کجاست؟

شروع کردی؟! نرسیده هنوز…

ماشین ثبت نام کردم ها… یادم رفت بگم!

صدایِ سلامِ بابا رو شنیدم و بعد هم قرار گرفتنش سرِ میز!

بعد از دادنِ جوابِ سلام،گفت:

 (رضا) نگفتی!

حینی که خرما دهان می گذاشتم و به ” قبول باشه ” گفتنِ مامان لبخند می زدم گفتم:

آره… یادم رفت!

کمی از چاییم رو نوشیدم و گفتم:

به گمونم همونی بشه که می خواین… واسه تولدش تحویل می دن!

 به سلامتی!

مامان حینی که برام حلیم می کشید گفت:

 (مریم) فردا عمه محترمتون ناهار دعوت کردن! گفتن اولین عیدیه که شروین عروس دار شده،

فکر کنم پیش پیش پاگشا کرده شما ها رو!

زیرلب آروم گفت:

 این شهاب چرا نرسید؟

حینی که کاسه کوچکتری که برام داخلش حلیم ریخته بود رو از دستش می گرفتم گفتم:

 جدی؟

 (مریم) آره! شماره خونه اشون رو ازم گرفت و با مادرِ گیسو صحبت کرد، اتفاقاً آقایِ

پرویزی و رضوان خانم رو هم وعده گرفته، ولی ظاهراً فقط گیسو میاد!

 چطور؟!

بابا لیوانِ چای را رویِ میز گذاشت و..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 11 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=462
لینک کوتاه مطلب: