دانلود رمان دلواپسی pdf از بهاره شیرازی با لینک مستقیم

دانلود رمان دلواپسی pdf از بهاره شیرازی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان بهاره شیرازی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان دلواپسی

دلواپسی داستان واقعی دختر بچه ایست که به سرپرستی پذیرفته میشود اما متاسفانه

از طرف اهل خانواده مورد بی مهری وتجاوز قرارمیگیرد داستان دلواپسی حال وهوای جنگ

تحمیلی دارد وزجرها ونگرانی های دختری رانشان میدهد که چگونه با مشگلات دست وپنجه

نرم میکندوبزرگ میشود دراخر او باحمایت ناهید دختر خانواده وعشق رزمنده ای که به مرور

زمان عاشق وحامیش میشود عاقبت خوشی پیدا میکند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مربی خصوصی من

قسمت اول رمان دلواپسی

اکنون صدایش را میشنوم که فریادش همچون خنجوری

دلم را می خراشد، او که صدای زمختش چند خانه دورتور

هم میرود، پرده گوشوم را چنوان موی لرزانود کوه گوویی

شیری درنده نعره میکشد.

بهتره سرم و به زیر بالشت ببرم تا چند ثانیهای هوم شوده

چیزی نشنوم اما چورا هرچوه پنبوه هوای ش را در سوورا

گوشم فرو میبرم باز هم صداشو که از ته حنجرهاش فریاد

میزند میشنوم؟

ای وای خدایا چرا مرا کر خلق نکردی، شاید کسوانی کوه

گوش شنوا ندارند آدم های خوشبخت توری باشوند . مون

بیچاره، هم میشنوم و هم مجبورم که حور گووش کون

باشم!

در اتاق با ضربه ای محکم باز شد و اندام فربوه بواجی کوه

چون دیواری ضوخیم و پهون موی نموود در چوارچوب آن

نمایان شد.

چادر به کمر بسته و دست به پهلو زده با صورتی سوبزه و

چروکیده و چشمانی ریز و هم رفته، با ابروانی کج و ماوج،

دهانش را به اندازه ای باز کرده که زبوان کووچکش بوا آن

دندانهای زرد و خراب دیده می شود، اموا بوا اعتمواد بوه

نفسی ژر ، آنگونه نمایانشان کرده که گویی هنرپیشوه ای

سوپر استار است…

رابعه که خودش را به کری زده بوود و زیور ….

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 16 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=996
لینک کوتاه مطلب: