دانلود رمان دزد دل pdf از نرگس واثق با لینک مستقیم

دانلود رمان دزد دل pdf از نرگس واثق با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نرگس واثق میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/طنز

خلاصه رمان دزد دل

پوزخندی زدم و بی توجه بهش از کنارش گذشتم حتی یک تشکر خشک و خالی‌

هم نکردم تو دلم عروسی بود خدا رو شکری زیر لب گفتم نگاهم به یک کوچه‌ی دنج و

باریک کشیده شد با سرعت خودم رو داخلش پرت کردم خوشحال از کا ری

که کرده بودم دست بردم سمت کیفم که دستم کشیده شد برگشتم

همون پسر چشم سبز بود چینی به ابرو دادم و گفتم:

رمان پیشنهادی:دانلود رمان گرگ سیاه نرگس واثق

قسمت اول رمان دزد دل

 فرمایش؟

این بار اون پوزخند زد و گفت:

فکر کنم کیف پول من رفته توی کیف شما!

رنگ از رخم پرید

ولی خودم رو نباختم با جرعت مقابلش ایستادم کور خوندی آقا جنگلی من بار اولم نیست با حرص و عصبانیت گفتم:

چطور جرعت کردی، به من می‌گی دزد؟

پوزخندی زد و با یک حرکت کیفم رو از روی شونم چنگ زد تا اومدم دهن

باز کنم زیپش رو باز کرد و کیفش رو در آورد و مقابل چشم‌های بهت زده‌ام تکون داد بعدشم خیلی ریلکس گفت:

این چیه؟ ای تف به این شانس نه کمند خودت رو نباز ابرو بالا انداختم و گفتم:

خب شاید وقتی با هم تصادف کردیم افتاده تو کیف من!

خدایی دیدید من چقدر مطلومم آخه؟

چشم‌هاش رو بزرگ کرد و گفت:

اوه که این طور حالا که دادمت دست پلیس می‌فهمیم چجوری افتاده

با این حرفش انگار کسی به من جک گفته باشه زدم زیر خنده وقتی خوب خندیدم

ناگهانی خندم رو قطع کردم سرم رو نزدیک بردم کمی سرش رو عقب داد چشم‌هام رو بزرگ کردم و گفتم:

بده  چشم‌هاش گرد شد و با لکنت پرسید نمی… ترسی؟نه چرا باید

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 26 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1937
لینک کوتاه مطلب: