دانلود رمان خواب و بیدار pdf از مهناز صیدی با لینک مستقیم

دانلود رمان خواب و بیدار pdf از مهناز صیدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهناز صیدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی/معمایی

خلاصه رمان خواب و بیدار

همه چیز زندگی خوب و قشنگ سمن در ۱۸ سالگی به هم خورد وقتی فهمید

که دختر واقعی پدرو مادرش نیست و مادر اصلیش مهدیس بعد از ۱۸ سال یادش آمده که

به دنبال دختری که در بیمارستان رها کرده برگردد آن هم برای اینکه ارثیه

پدریش را از عموی در حال مرگش تحویل بگیرد! وحالا سمن بود و احسان پسرعموی

واقعیش وشریک شرکتی که ارث پدرش بود وسفارشی که

عمو رسول قبل از مرگ به او کرده بود:احسان نباید تنها باشد!

ولی احسان احتیاجی به او نداشت خودش از پس همه کارها بر می آمد و

نیازی به یک شریک کم سن وسال و فضول که میخواست امپراطوری محبوبش در شرکت را با او سهیم شود نداشت.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخو

قسمت اول رمان خواب و بیدار

بی جواب دستی در هوا تکان داد و با اعصابی که سعی

درتسلطش داشت در را محکم بست. غرولندهای مادر از

پشت در بسته هنوز به گوش می رسید:هاجر…

باتوام دختره خیره سر!خدا منو مرگ بده از دست کارای توبچه

بند کتانی را دور مچ پایش محکم گره داد و با حرص غر زد: باز اسم ننه شو آورد واسه من!

هنوز از خانه خارج نشده بود که صدای زنگ گوشی اش بلند شد:

در حالی که به قدمهایش سرعت می بخشید جواب داد: دارم میام مژده جون توراهمکجایی شیده؟

-بدو دختر مشتری هات خیلی وقته رسیدن.من که وظیفه ای ندارم هربار بهت زنگ بزنم تایم کاری تو رو یاداوری
کنم!
نفس کالفه اش را پوف مانند درهوا فوت کرد:اوکی تا نیم ساعت دیگه اونجا

 

 

 

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 22 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1520
لینک کوتاه مطلب: