دانلود رمان حافظه شخصی pdf از رها امینی با لینک مستقیم

دانلود رمان حافظه شخصی pdf از رها امینی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رها امینی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی/اجتماعی

خلاصه رمان حافظه شخصی

سایه موهوم گذشتهای که دو سال از آن میگذرد، روی زندگی رها موحد افتاده و

روابطش را با پدرش خدشهدار کرده است

درست زمانی که سرنوشت در حال رو کردن دست دیگری ست، سایهها به مرور کنار

میروند و همه چیز را تغییر میدهند و در این میان؛ آریان، پسری که به طرز عجیبی

همیشه در کنار رهاست، بی آنکه هویتش معلوم باشد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لعبت رمنده

قسمت اول رمان حافظه شخصی

به آرامی چتریهام رو کنار زدم تا فضا رو بهتر ببینم نفس عمیقی که میکشم پر

میشه از بوی قهوه فرانسوی؛ همون قدر تلخ، همون قدر خاص

با لبخند وارد کافیشاپ شدم و نگاهم بین میزهای پر و خالی چرخ خورد اما

ندیدمش مچ دستم رو برگردونم تا ساعت رو ببینم هشت و نیمه و ما ساعت

هشت قرار داشتیم ابروهام با گیجی به هم نزدیک میشه نکنه رفته؟ !

– اگه طرف نیومده ما میتونیم در رکابت باشیم ها!

سرم به چپ چرخید دو پسر با سبیلهای تازه جوانه زده و چشم هایی براق که

داشتن با نگاهشون دعوتنامه میفرستادن همینه دیگه! با مانتو شلوار ساده مشکی

و مقنعه خاکستری رنگ و بدون یک مثقال آرایش، قشنگ شبیه دختر دبیرستانیها

شدم چشم غرهای بهشون رفتم و گوشیم رو در آوردم شمارهاش رو بگیرم که یه

آقایی کنارم ایستاد

 شما خانم موحدی؟با تعجب سری براش تکون دادم و اون با دست به طبقهی باال اشاره کرد

– دوستتون باال منتظر شماست

آروم از پلهها باال رفتم و ته دلم خوشحال شدم که با وجود تاخیرم هنوز اینجاست

و نرفته فضای باالیی کافی شاپ از پایین کوچک تره، اما خوشگلتر و مدرنتر

نگاهم دست از کنکاش دیزاین مشکی زرشکی کافه …

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 19 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1230
لینک کوتاه مطلب: