دانلود رمان جهان آلوده خواب است pdf از بهاره غفرانی با لینک مستقیم

دانلود رمان جهان آلوده خواب است pdf از بهاره غفرانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهاره غفرانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان جهان آلوده خواب است

ندا در اثر صانحه ای پدر و مادرش را از دست می دهد و خودش دچار فراموشی می شود و

با خانواده دایی اش زندگی می کند، کیهان پسردایی اش او را متقاعد می کند که نامزد بوده اند

اما ندا با خواب هایی که می بیند به دنبال واقعیت

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کریستال

انگشت سبابه اش را به سمت برنده ی مسابقه ی کارتینگ گرفت و

همانطورکه سیگار را گوشه ی لبهایش نگه داشته بود، گفت: اونو نگاه

یکی از بی غمترین آدمای دنیاست مفت خور نفهم پوزخندی زده و

چپ چپ و با تمسخر نگاهش کردم یک شلوار جین رنگ رو رفته و

تیشرتی ساده به تن داشت و موهای کدر و نامرتبش هم  روی

پیشانی اش رها شده بود تو از کجا میدونی مفتخوره و غم و غصه نداره؟

حین این که با چشمانی تیز شده به برنده زل زده بود، سیگار را بین

انگشتانش گرفت و دودش را به هوا فرستاد معلومه دیگه الاغ

اینجور آدما رو با یه نگاه میشه تشخیص داد چینی به بینی داده و

سر به افسوس جنباندم: هزار بار گفتم جلوی این کافه ی کوفتی سیگار نکش

دوست داری خانم رسولی ببینه و بیرونم کنه؟ سیگار را زمین انداخت و زیر پایش له کرد

ول کن این حرفا رو امروز دم صبح که زدی بیرون، صاحبخونه اومد برام شاخ و شونه کشید

برنامه ات چیه؟ لنگه ابرویی بالا انداختم و با کراهت نگاهش کردم:

برنامه ی من چیه؟! این ماه کرایه خونه رو تو باید اِخ میکردی شازده؛ نه من

اخمهایش در هم رفت و صدایش را باال برد:

د چرا حرف مفت میزنی؟ مگه ندیدی …

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 14 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=756
لینک کوتاه مطلب: