دانلود رمان بی هوا دل سپردم pdf از زهرا اسدی با لینک مستقیم

دانلود رمان بی هوا دل سپردم pdf از زهرا اسدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا اسدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یه دخترشیطون و مغرور که تونازونعمت بزرگ شده بایه برادر متعصب اسم این دختر رها و اسم برادرش روهامه.
این دخترخانوم مافقط فکرتفریح و خوشگذرونیش بارفیقاش و خانوادشه هیچ دوست پسریم نداشته و نداره و ازجنس پسروعشق بیزاره و عشق رو پوچ و مسخره میدونه اماخبرنداره که خودش بدجور غرق عشق میشه
تاعاشق نشی نمیفهمی عشق چیه و برات یه کلمه نامفهومیه بایددرگیرش شی و باهاش سروکارپیداکنی بعدکلمه عشق برات جامیفته
عشق که خبرنمیکنه میکنه ؟
بدون اینکه بخوای میبینی دلتوباختی عاشق شدی
حالاسرنوشت دخترقصه ماچی میشه..؟
بریم سراغ پسری که قراره تومسیرزندگی رهاقراربگیره
یه پسرفوق العاده مغرور و غیرتی
این پسرچه زخم ها و نیش هایی به رهامیزنه
اسم این آقاپسرمغرورآرسامه
کلکل ها دعواها و ماجرایی زیادی بین این دوشخص پیش میاد
اماآخرچی میشه؟؟
سرنوشت چه خوابی براشون دیده…؟

دانلود این رمان با لینک مستقیم