دانلود رمان بناز pdf از باران لینک مستقیم

دانلود رمان بناز pdf از باران لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان باران میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بناز

رمان در مورد دختری بنام بناز ک پدرش میخواد ب زور اونو ب پسر عموش بده ولی روز عروسی

با کمک پسر خالش فرار میکنه و میره روستا پیش پدر بزرگ مادریش و ………

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ازلیت باران

قسمت اول رمان بناز

بناز بلند شو امروز مث لً روز عروسیته باید بری آرایشگاه به پدر نگاهی کردم ازش خیلی

بدم می اومد اص لً دوستش نداشتم اول مادرم و زجر کش کرد و حالا نوبت من بود :هر کی من و

می خواهد همین جوری بخواهد بابا :بناز بلند شو بسام بیاد عصبانی میشه :به درک

بابا بزور از جام بلندم کرد دستم و از توی دستش بیرون کشیدم :چیه می خواهی منم

مثل مادرم بکشی! بابا :من مادر تو نکشتم کاش الان باپیر اینجا بود بعد میدیدم بازم بهم

زور میگی ، مامانم کشت ، :تو نه هووی مامانم بابا محکم زد توی گوشم :پاشو تا سیاه و

کبودت نکردم با اکراه به طرف در رفتم زنم عمو اونجا منتظرم بود بهش نگاهی کردم و از

کنارش گذشتم بابا :مراقبش باش نمی خواهم آبروریزی کنه و آبروی ما برادرها رو ببره زن

عمو :چشم حتماً مراقبشم حسن آقا مانتو پوشیدم و رفتم پایین بسام جلوی در منتظرم بود و

با اخم نگاهم می کرد :چرا دیر کردی ! :به تو چه ! از کنارش گذشتم که :بعداً میگم ! برگشتم طرفش :الآن بگو منتظرم

زن عمو زود دستم و گرفت به طرف ماشین برد :دختر چرا اینقدر دنبال دعوا می گردی !کاری

نمی تونیم بکنیم خودت می دونی دوست ندارم با بسام ازدواج کنی چون می دونم مثل سگ

می مونه ولی چاره ای ندارم باید ساکت باشم بخاطر زن عمو دیگه حرفی نزدم

چون ….

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 18 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1204
لینک کوتاه مطلب:
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی