دانلود رمان بلاخره تموم شد pdf از محبوبه برزگر با لینک مستقیم

دانلود رمان بلاخره تموم شد pdf از محبوبه برزگر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان محبوبه برزگر میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان بلاخره تموم شد

محبوبه برزگر هستم …سرگرد ترانه تهرانی موقعی که درجه ستوانی داشته باندی به اسم

سیامک و نابود میکنه و حالا بعد از چند سال پسر سیامک رایان به طور ناشناس تهدیدش میکنه

و اول از همه هم مادر پدر ترانه رو می کشه…وخیلی اتفاقات غیره منتظره که تو زندگیش پیش میاد و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان بلاخره تموم شد

یکیش آشنایی ترانه با دایان برادر رایان که توسط اون باند رایان نابود میشه…منم یه دخترشیردل

زیراین چرخ گردون که زندگیش را پی یک گرگ خشن درکف خیابانهای خیس سرد شهر یا گاهی قدم قدم

با نگاهای تیزدرپس اطراف کوه های بلند میگردم تا بیابم او را. اما تنها! تا بگیرم انتقام ارامش زندگی ام را.

مانند شکارچی ای که درپی طعمه اش میرود حتی به قیمت مرگ.ماشین وجلوی کافی شاپ پارک کردم و

پیاده شدم.با قدمهای سنگین به طرف کافه راه افتادم.ازشدت هیجان واضطراب از درون میلرزیدم

اما به ظاهر خونسردیموحفظ کرده بودم.خوشحالم ازاین که یه قدم بهش نزدیک شدم.اونم به

یکی ازکسایی که زیردستش به حساب میومد به مدت شش ماه که فقط تهدیدم می کنه

ورعشه به اندامم می ندازه.دوتا پله ی باقیمونده روطی می کنم.درب شیشه ای وبه داخل

هل دادم.وارد کافه که شدم اولین چیزی که توجهم وجلب کرد چراغهای رنگی وتاریکی

نامحسوس اون بود.یه جای دنج وشیک!به سمت یکی از میزهایی میرم که کنارپیشخوانه

!صندلی وعقب میکشم وروی اون می شینم.گوشیم وکه توی دستم بود و

روی میزگذاشتم که بلا فاصله گارسون به سمتم اومد.

چی میل دارید؟

یه فنجون قهوه تلخ لطفا._یه فنجون قهوه تلخ لطفا.

بع د ازرفتن گارسون نگاهی به طراحی دکورا سیون…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 12 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=608
لینک کوتاه مطلب: