دانلود رمان انتقام خون pdf از فائزه عیوض خانی با لینک مستقیم

دانلود رمان انتقام خون pdf از فائزه عیوض خانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فائزه عیوض خانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/ترسناک

خلاصه رمان انتقام خون

رمان درمورد دختریکه پدرمادرشو از دست داده و خونه ای تویکی ازروستاهای شمال بهش داده میشه…..

مستقرمیشه اونجا درحالیکه نمیدونسته در اون مکان کارای غیرانسانی انجام میدادن

چند روح سرکش سعی در اذیت کردنش دارن تواین راه با کسایی اشنا میشه و

هیچوقت فکرشو نمیکرد که عشق دوباره تو قلبش ریشه بدونه….

و ایاچه کسی میتواند بفهمد اخراین قصه چه میشود

با ما همره باشید تا به پاسخ برسید..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کلاویه

قسمت اول رمان انتقام خون

با پاهای خسته قدم های کوچیکی برمیداشتم بدون

هیچ کور سوی امیدی کلید و تو قفل در انداختم،در با

صدای تقی بازشد

وارد حیاط خونه شدم کنار حوض نشستم

حوض ترک برداشته بود ورنگ آبیش از رو رفته

بودماهی های قرمز و کوچولوهم خبری ازشون نبود

به دور تا دور حیاط نگاه کردم چشام میخکوب تخت چوبی شد تختی که همیشه

منو بابا دوتایی رو اون بازی غیر مجاز میکردیم

من چایی میریختم و کیک مورد عالقشو درست

میکردیم یا حتی میشد شام و همونجا تو حیاط رو

تخت میخوردیم

با یاد آوری اون صحنه ها اشک تو چشام جمع شد

نفس عمیقی کشیدم و از کناز حوض بلند شدم

از پله های خونه رفتم باال

دستم رو دستگیره در موند همیشه بابا هروقت از

سرکار میومدم درو بازمیکرد و منم مثل بچه های

۴ساله لوس میپریدم بغلش …

آه عمیقی کشیدم و درو بدون معطلی باز کردم بی

توجه به مبلی که بابا همیشه رو اون میشست و

روزنامه میخوند رامو سمت اتاق گرفتم سعی کردم به اطراف خونه که جای جای چهار

دیواریاش رنگ و بوی زندگی بابارو گرفته بود نگاه

نکنم باالخره تونستم وارد اتاقم بشم…

تختم………

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 8 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=114
لینک کوتاه مطلب: