دانلود رمان ارباب صدایم کن pdf از منا و زینب صادقی با لینک مستقیم

دانلود رمان ارباب صدایم کن pdf از منا و زینب صادقی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان منا و زینب صادقی میباشد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان ارباب صدایم کن

سلنا دختری شاد و شیطونه که برای پزشکی

وارد یه روستا میشه که ارباب خشنی داره

دختره داستان ما برای مقابله با ارباب با یه شرط وارد عمارت میشه

توی عمارت با آدمای مرموزی رو به رو میشه و از

چیزایی سر در میاره که به گذشته ی خانوادش مربوطه و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بن بست منا معیری

قسمت اول رمان ارباب صدایم کن

با قدمای تند راه میرفتم وبه غرغرای نفیسه که پشت سرم بود گوش نمی دادم

نفیسه: آی بمیری سلنا آخه اینجا هم جا بود که منو آوردی از کت وکول افتادم

غرنزن نفیسه دیگه کم موندیم به بهداری برسیم

نفیسه:آخه دختر ،آبت کم بود

نونت کم بودچرا آخه داوطلب شدی با این خر بیای

اینجا

وای نفیسه بس کن

باشه الل مونی میگرم جلوی بهداری ایستادم نفیسه

نگاهی به دور واطرافش انداخت وگفت: چقدر اینجا

خلوته؟؟

آره خیلی خلوته

وارد بهداری شدیم مردی۴۶ ۴۵ساله درحال تمیز

کردن بهداری بود

با دیدن ما دست از کار کشید وگفت:

کاری دارید دخترم

خودمو جمع و جور کردم وگفتم:

من سلنا هستم وبه نفیسه اشاره کردم

اینم دوستم نفیسه، ما پزشک

هستیم

رای گیری شد وبچه ها همه به یه روستا رفتن ،ماهم افتادیم اینجا

حاال هم درخدمتیم

نفیسه با دستش ضربه ای به پهلوم زد وگفت:

لفظ قلمت از پهنا تو حلقم

دستمو روی پهلوم گذاشتم وچشم غره ی توپی به نفیسه

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 21 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1422
لینک کوتاه مطلب: