دانلود رمان آوای چشمانت pdf از کیانا بهمن زاد با لینک مستقیم

دانلود رمان آوای چشمانت pdf از کیانا بهمن زاد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان کیانا بهمن زاد میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان آوای چشمانت

در تاری ک ی های زندگی میان هیاهوی خوشی اطرافیانت

چه ساده خود را گم میکنی چه ساده دل به

کسانی م ی سپار ی که یک روز در زندگی ت نقش یه

رهگذر ساده را داشتند اما اکنون در نقش سوپر

استار زندگیت آنها هستند که خود را گم کرده اند…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پولتو به رخم نکش کیانا بهمن زاد

قسمت اول رمان آوای چشمانت

خدایا یه صبری به من عطا کن تا دهن بعض یارو سرویس نکردم

یعنی االن منو میگی تو ی حالی بودم که برم ای نو خفه کنم چون بدجور ی داره روی اعصابم درازو

نشست میره

تمومش میکنی یا نه؟

از نظر من این موضوع تموم شدس تو داری زیادی کشش میدی

نظر تو برای من اصال مهم نیست جناب

نظر توهم زیاد مهم نی ست آماده باش دارم م یام دنبالت

چشمامو با حرص روی هم بستمو ناخونای خوشگل کاشت شدمو تو ی دستم فشار دادم

این آخرش باعث میشد این خونواده داغ دار بشن چون یا من خودمو میکشم یا نقشه قتلشو میریزم

لحن خونسردش باعث میشد آتیشمو ب یشتر باد بزنه به خاطرهمین با با لحنی که سعی می کردم هم

کوبنده باشه هم حرص درار گفتم:

ببین خوش خ یال ب یا یکم به سرسبز شدن جلوی خونمون کمک کن توکه زیادی توی امر خی ر ی از

پسش برمیایی

منظورمو از امر خیر گرفت چون صدای تک خنده مردونش باعث شد بیشتر حرصم بگی ره ول ی خب

فکر کنم داشت منظورمو میگرفت چون تک خندش کامال عصب ی بود

برخالف لحن عصبی و حرص درارم اون با خ یال راحت و لحن خیلی…

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 13 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=698
لینک کوتاه مطلب: