دانلود رمان آغوش خالی pdf از مهرسا عابد زاده با لینک مستقیم

دانلود رمان آغوش خالی pdf از مهرسا عابد زاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهرسا عابد زاده میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آغوش خالی

مـرا تنگ در آغوش بگیر ، آنچنان که کسی نتواند مـرا از تو جدا کند

مرا سخت ببوس میانه ی این آغوش های آسان

مـرا میان حجاب گیسوانت پنهان کن

مـرا بپوش از چشم های بی پروا

مـرا غرق کن در تلاطم آغوشت

آنچنان که از تو به هیچ ساحلی نرسم

مـرا محکم تر در آغوش بکش

من امن ترین انسان روی زمینم برای پوشاندن سرمایی که بین منو تو اتفاق افتاده است

ساعت را خوابانده ام

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان آغوش خالی

با صدای آالرم گوشی از خواب پاشدم

اه ههیشه از ایى صدا هتنفر بودم

پروا گوشیتو خفه کى دیگ صداش ههسایه هارو هم بیدار کرد

ای بابا پس کو ایى گوشی صداش از زیر تخت

هیوهد بالخره پیداش کردهو آالرهشو خاهوش کردم

کش و قوسی ب بدنم دادم اوؾ خدا هیچی هثل خواب صبحگاهی حال نهیده

پروا زود باش دیگ دانشگاهت دیر هیشه ها

باشه هاهاى اوهدم اوهدم

پاشدم و سهت wC رفتم

باز صدای گوشیم دراوهد ولی ایى دفعه آالرم نبود

آهنگ هخصوصی بود که رو شهاره ی نیکا گذاشته بودم

داد زدم هاهاى گوشی رو جواب بده نیکاس

هاهاى گوشی رو برداشت صداش هیوهد ولی واضح نبود که چی هیگه

شاید باورتوى نشه ولی هى ۱/۴ عهرهو تو wC هستم

نهیدونم چرا ولی شاید بخاطر اینه که تنها جاییه

که توش تنهام دست و صورتهو شستهو اوهدم بیروى

هاهاى نیکا چی هیگفت؟!

هیگفت هثل اینکه تولد دیاناس تو و نیکارو هم دعوت کرده

پوؾ ههینهوى کم بود فقط

هار از پونه بدش هیاد جلو در لونش سبز هیشه

آخه تو چرا با ایى دیانای بیچاره هشکل داری

 

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 13 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=696
لینک کوتاه مطلب: