دانلود رمان آسای من pdf از shivaa مستقیم

دانلود رمان آسای من pdf از shivaa مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان shivaa میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آسای من

دختری که بخاطر حرص دادن عشق اولش دنبال فرد دیگری به ظاهر میگرده اما پسر قابل اعتمادی پیدا نمیکنه

یک شب اتفاقی با یک پسر مذهبی آشنا میشه و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان صدایم کن پریسا لیلا سبحانی

قسمت اول رمان آسای من

کلاه صووورتیمو روی سوورم ازاشووتا و از دامد کمد همه ای موشگد و ناز نازیما دراوردم.

اینارو بابا جونا از المان برام اورده بود میلی دوسشون داشتا.ما شدم هممو پام کنا که صدای

تلفنا بلند شد. برنداشته میدونستا کیه؛ باز این شازده مانوم ما میخواد سرم غر بزنه که ای وای

را دیر کردی الهی میر حلواتو بخورم و صوودتا رو و پرو دیگه نبینی ؛ دکمه ی برقراری تماسو زدم

ولی از اوشا دور نگه داشتا .از فاصله ی پنجاه سانتی ام صدای جیغ جیغ ارزو به اوشا میرسید:

میر نبینی که انقد منو حرص میدددی .یها به فهر قلب منا باشووی نورلانا الهی مودم حلواتو

پخش کنا من میدونا امرش سووهته میهنا از بد نیسااا دستت انقد که حرص موردم ؛ داشتا ریز ریز

به غرغراش میخندیا ارزو بهترین دوسووت من و دانشووجوی پزشووهی س یجورایی از موا رم بها نزدیک تره

شت سال پیش توی دبیرستان با اش اشنا شدم دمتر موب و موشگلی س البته از من موشگلتر نیس اینا

افته باشا اوشی و ازاشتا کنار اوشا و افتا: خبرته عین پیرزنا غر میزنی؟ عجقا پوسووتت مراب میشووه ااا

سلااام بر عشق غرغروی مودم صدای نفس ای عمیقشو شنیدم که سعی داشت مودشو کنترل کنه

بعد با لحن عصبی ای اف : تا یه ربع دیگه حاظر بودی بودی نباشی من میدونمو تو تق اوشیو قطع کرد

.زود اوشیو ندزفریمو اندامتا توی کیفمو بدو بدو مودمو رسوندم به در حیاط. دست کشای رمیمو از جیپ

٬ پنج مین جلوی در منتظر وایستاده پالتوم دراوردم دسووتا کردم . وا میلی سوورد بود بودم که

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 26 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1903
لینک کوتاه مطلب: